Príhovor k VI. Trauma v detskom veku

Vážený kolega , kolegyňa...

Čas beží neúprosným tempom a nevídané krásy křivoklátských lesov a Zbirohu striedajú prekrásne zátišia rieky Dunaj na známom mieste v Čilistove-Šamoríne.

Áno, priatelia, hovoríme o ďaľšom ,už v poradí 6. slovenskom kongrese s medzinárodnou účasťou -Trauma v detskom veku.

Samotné mesto leži v Podunajskej nížine, na Žitnom ostrove. Mnohým z Vás ho netreba predstavovať  ako aj jedinečný hotel Kormorán, ktorý leží pri novom koryte rieky Dunaj. Toto krásne prostredie nás privíta vo svojom lone už tento rok na konci júna , kedy sa opäť dostanú do popredia nielen odborné témy krásnej detskej traumatológie, ale aj priateľské debaty pri dobrom vínku...

Preto príjmite toto pozvanie na náš kongres ako predovšetkým priateľ a aj dobrý kolega. Radi sa započúvame do prednášok Vášho pracoviska a privítame nové skúsenosti z jednotlivých problematík. Celý kongres, tak ako bolo zvykom, bude okorenený zaujímavými akciami , samozrejme nebude chýbať  golf, či rafting v blízkom Čuňove , kde si zájdeme spolu loďou...

Veríme , že počasie dokreslí túto krásnu scenériu Podunajskej nížiny a spomienky sa Vám navždy uložia v srdci , z ktorých budete čerpať sily ešte dlhé roky...

Zasielame  Vám bližšie informácie ohľadom kongresu, ktoré sú na webovej adrese:

Tešíme sa na Vás a zataľ dovidenia.

Organizačný výbor 6.slovenského kongresu Trauma v detskom veku.