Výsledok dobročinnej akcie SOGA

23.9.2014 prebehla v SOGE charitatívna dražba umeleckých diel, ktorých finančný výťažok bol venovaný Klinike detskej chirurgie v Bratislave. 

Vydražené diela v boli v celkovej hodnote 9200 Eur.