Slovenskí výtvarníci opäť pomohli Klinike detskej chirurgie DFNsP Bratislava

Tlačová správa

Občianske združenie Kliniky detskej chirurgie (KDCH) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava - SLNIEČKO NA CESTE! v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA a slovenskými výtvarníkmi vydražili 9 výtvarných diel súčasných slovenských autorov. Na 121. jarnej aukcii 17. marca 2015 boli vydražené diela v hodnote 4 720 €. Výnos z aukcie spolu s  finančnou podporou OZDCHS bol použitý na osadenie  nových okien na oddelení dievčat KDCH. 

Aukcia vznikla z iniciatívy OZ SLNIEČKO NA CESTE!, ktoré ju zorganizovalo s podporou Aukčnej spoločnosti SOGA, ktorá už druhý krát podporila KDCH na Kramároch. Svoje diela do dražby venovali súčasní slovenskí výtvarníci.

,,Neprešiel ani rok a slovenskí výtvarní umelci v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA opäť pomohli našej najväčšej klinike – KDCH s výmenou okien. Veľmi si vážime túto ich aktivitu a v mene pacientov a ich rodičov ďakujeme všetkým za nezištnú pomoc,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., riaditeľ DFNsP Bratislava.

„Sme veľmi radi za našich pacientov, rovnako za celý kolektív KDCH, že sa nám v priebehu krátkej doby znovu podarilo touto formou získať finančné prostriedky na pokračovanie rekonštrukcie  izieb pacientov. Tento krát boli použité na výmenu nevyhovujúcich okien na oddelení dievčat KDCH. Určite to prinesie neporovnateľne lepší tepelný komfort a celkovo spolu s príjemnými farbami, ktorými bolo oddelenie vymaľované, zútulní prostredie,“  povedal prednosta KDCH, doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.

„Jedným z poslaní OZ – Slniečko na ceste! Je zlepšovanie starostlivosti o detského pacienta na oddeleniach KDCH. Vďaka podpore umelcov, aukčného domu SOGA, dražiteľom,  OZKDCH a spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. sa nám podarilo zrealizovať ďalšiu etapu výmeny okien na oddelení dievčat KDCH. Dovoľte mi preto všetkým zo srdca poďakovať," povedal MUDr. Erich Murár, PhD  predseda združenia SLNIEČKO NA CESTE!

Diela do aukcie venovali:
Erik Binder/ Michal Černušák/ Martin Šútovec „SHOOTY“/ Viktor Frešo/ Svätozár Králik/ MilinaZimková/ Ondrej Rudavský/ Ivana Šateková/ Erik Šille/ Andrej Margoč/ AšotHaas/ Martin Augustín/ Katarína Slaninková/ Janko Haladík/

Klip https://www.youtube.com/watch?v=fuWjQALdtHY

YoutubeVids: