Podporili nás...

Firmy a súkromné osoby, ktoré Kliniku detskej chirurgie podporili finančne alebo hmotne 

Materská škola Námestie slobody č. 10, Skalica spolu s  riaditeľkou školy Mgr. Oľgou Luptákovou.....darovali obrazy namaľované deťmi materskej školy našim chirurgickým detským pacientom. Obrazy sme vystavili na steny oddelení a teraz svojou pestrosťou farieb výrazne prispeli k spríjemneniu prostredia. ďakujeme

 

 
Materská škola Námestie slobody č. 10, 
Skalica

 

 

    pán SAMÍK,

pán PAVELKA Ondrej , pán MIHÓK Peter , pani HOLLÁ Ingrid, Ing  GÁŠPÁR Peter, rodina FALTIČKOVÁ

 

    pán TRAJLINEK Peter , pani VAVRÍKOVÁ Gabriela , pán PUCHÝ Juraj , MUDr. VOJTKO Milan, pán Štrichel Maroš
Stromova offices, a.s.

pán Zoltán TÓTH, pán VRŠECKÝ, pán HRAŠKO, Ing ŽIGMUND Peter, pani PESKOVIĆOVÁ Dana , pani MUCSKOVÁ Katarína, pán PETRÁŠ Ivor ,Ing HANTÁK Juraj, pán  PINTÉR Peter, rodina BONDARENKO,pán HUDÁK Martin , pán GATAR František ,pani BUBAKOVA Zuzana , pani ZAJKOVÁ Ludmila , pani ZAUJECOVÁ Eva , pan BALAJ Miroslav

     
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia poštovej banky logo

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia j and t

 

SIGMAS s.r.o

MONTPETROL SLOVAKIA

WESSELS&ABRAMSON

Zecon s.r.o.