SLOVENSKÍ VÝTVARNÍCI POMOHLI NAKÚPIŤ NOVÉ OKNÁ PRE DETSKÚ CHIRURGIU

Občianske združenie kliniky detskej chirurgie DFNsP Kramáre - SLNIEČKO NA CESTE,  v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA a so slovenskými výtvarníkmi, vydražili 14 výtvarných diel  súčasných slovenských autorov.

23. Septembra na 118. jesennej aukcii v Soge boli vydražené diela spolu za 9200€. Výnos z aukcie bol v decembri použitý na osadenie 17 nových okien na chlapčenskom oddelení.

Aukcia vznikla z iniciatívy občianskeho združenia kliniky detskej chirurgie DFNsP Kramáre Slniečko na ceste. OZ ju zorganizovalo s podporou aukčného domu Soga s.r.o., ktorý je okrem aukcií umenia známy aj tým, že niekoľko ráz ročne aktívne podporuje dobročinné aukcie.
 Svoje diela do dražby venovali súčasní slovenskí výtvarníci a výtvarníci dlhodobo žijúci na Slovensku. Priatelia kliniky detskej chirurgie poskytli diela Kvety Gandlovej a Júliusa Bártfaya z vlastných zbierok.

,,Okná v našej nemocnici sú dlhodobý a veľký problém, ktorý sa nám darí  riešiť len čiastkovo – postupnou výmenou na jednotlivých pracoviskách. O to viac si vážim túto iniciatívu KDCH, ktorá s výraznou podporou Aukčnej spoločnosti SOGA a slovenskými výtvarnými umelcami zabezpečila nové okná pre najväčšiu kliniku našej nemocnice,“ poďakoval všetkým zúčastneným riaditeľ DFNsP Bratislava,  doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA.

Okná pred rekonštrukciou Okná pod rekonštrukciou

Izba pred rekonštrukciou

klik na zväčenie

okna po rekonštrukcii

klik na zväčenie

 

„Okná na detskej chirurgii netesnili a vzhľadom na svoj vek boli v nevyhovujúcom stave.  Okrem energetických úspor výmena okien skvalitnila zdravotnú starostlivosť o detských chirurgických pacientov a pozdvihla celé oddelenie na lepšiu úroveň, “ povedal prednosta kliniky Doc. Mudr. Ján Trnka CSc.

Občianske združenie založili detskí chirurgovia v r.2012 za účelom pomoci deťom pri úrazoch a zraneniach, predovšetkým v súvislosti s dopravnou premávkou. OZ Slniečko na ceste je celoslovenský projekt, ktorý vznikol v Banskej Bystrici a Bratislave, postupne po osvedčení a etablovaní sa, bude pokračovať v rozširovaní sa do ďalších častí Slovenska.

Diela do aukcie venovali:
Sergio Bacao │Július Bártfay (†)I Erik Binder │ Peter Cvik │ Palo Čejka │ Kubo Fröhlich │Tomáš Frolo │ Kveta Gandlová (†)│ Ivan Herényi │ Martin Jursa │Miloš Kopták │ Svetozár Králik │ Marcel Mališ │ Lucia Nižnánská │ Marek Ormandík │ Andy Pheby │ Anna Stanová │ Eva Mária Trajterová │  Jakub Trajter