8. SLOVENSKÝ KONGRES TRAUMA V DETSKOM VEKU

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie
Národný ústav detských chorôb v Bratislave
Občianske združenie „SLNIEČKO NA CESTE!“

usporiadajú

8. slovenský kongres s medzinárodnou účasťou Trauma v detskom veku

Program kongresu, Prvá informácia (tlačová verzia PDF),

Témy
Lekárska sekcia:  

  • MIO detských zlomenín
  • Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
  • Varia / Kazuistiky
     

Sesterská sekcia:

  • Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
  • Varia

Prezident kongresu:  
Doc.MUDr. J.Trnka, CSc. – prednosta KDCH

Vedecký sekretár:  
MUDr. Ľ. Sýkora, PhD.

Organizačný výbor:    

MUDr. Milan Babulic
MUDr. Ján Chochol
MUDr. Andrej Dolnák
MUDr. Boris Duchaj, PhD.
MUDr. René Jáger
MUDr. Erich Murár, PhD.
MUDr. Martin Smrek, PhD.

V š e o b e c n é   i n f o r m á c i e

Dátum:  28. – 29. jún 2018
Miesto konania:

Hotel Senec, Slnečné jazerá - Sever 2572
Senec 903 01, Slovakia - http://www.hotelsenec.sk

Google Maps

Kongresový jazyk: slovenský, český, anglický
Prihlášky k aktívnej aj pasívnej účasti:

vyplnením formuláru

na http://abstrakter.detska-chirurgia.sk/ - čoskoro dostupné

Na základe prihlášok dostane každý účastník definitíny program kongresu pri registrácii, od 1.6.2018 bude k dispozícii na http://detska-chirurgia.sk/8trauma

Uzávierka prihlášok: 30.4.2018
Registračný poplatok: účastník kongresu - lekár      50 EUR
účastník kongresu - sestra    20 EUR
doprevádzajúca osoba          30 EUR
Poplatok možno uhradiť bankovým prevodom na účet:

Názov:     

Slovenská lekárska spoločnosť, VUB Bratislava - mesto, Č.ú. SK36 0200 0000 0000 0453 2012, VS: 18-1014/012, (prípadne počas registrácie) v Hoteli Senec
Registračný poplatok zahŕňa vstup na diskusné fóra, odborný program, kongresové materiály a certifikát o účasti.

Registrácia: recepcia Hotela Senec:     
27. júna 2018   18,00 - 21,00  hod.
28. júna 2018    7,00 - 10,00  hod.
29. júna 2018    7,00 -   9,00  hod.
Diskusné fórum A v priestoroch Hotela Senec 27. júna 2018 od 19.00 hod.
Športové aktivity: 

28. júna 2018 poobede
Slnečné Jazerá, Aquapark (vstupenka v cene ubytovania),
golf v Hrubej Borši (cca 40 EUR/ osoba – www.golfborsa.sk)

Diskusné fórum B: v priestoroch Hotela Senec 28. júna 2018 od 19.00 hod.
Ubytovanie:

objednáva si každý účastník sám:
rezervovaná celá kapacita Hotela Senec do konca apríla 2018.

Ubytovanie si účastníci môžu rezervovať na emailovej adrese: rezervacie@hotelsenec.sk,
telefónny kontakt: 0903/ 756 414,  pod heslom: Trauma v detskom veku 2018.

Bližšie informácie:   MUDr. Ľubomír Sýkora,
Tel.:  +421/2/5937175,
mobil: +421903-488242,
email:  syky.lubomir@gmail.com
MUDr. René Jáger,
Tel.     +421/2/593711259,
mobil. +421911-990280,
email:  rjager24@gmail.com