7. slovenský kongres s medzinárodnou účasťou Trauma v detskom veku - Program

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť detskej chirurgie
Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie
Detská fakultná nemocnica v Bratislave
Občianske združenie „SLNIEČKO NA CESTE“

usporiadajú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. slovenský kongres s medzinárodnou účasťou Trauma v detskom veku

Aktuálne Program (verzia PDF)

Prvá informácia (tlačová verzia PDF)

Témy
Lekárska sekcia:  

  • MIO detských zlomenín
  • Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
  • Syndróm týraného dieťaťa
  • Varia / Kazuistiky
     

Sesterská sekcia:

  • Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
  • Varia

Prezident kongresu:  
Doc.MUDr. J.Trnka, CSc. – prednosta KDCH

Vedecký sekretár:  
MUDr. Ľ. Sýkora, PhD.

Organizačný výbor:    
MUDr. Béder, I., PhD.
MUDr. A.Dolnák
MUDr. B.Duchaj, PhD.
MUDr. R.Jáger
MUDr. E. Murár, PhD,
MUDr. M. Smrek, PhD

V š e o b e c n é   i n f o r m á c i e

Dátum:  23. – 24. jún 2016
Miesto konania:

Hotel Senec, Slnečné jazerá - Sever 2572
Senec 903 01, Slovakia - http://www.hotelsenec.sk

Google Maps

Kongresový jazyk: slovenský, český, anglický
Prihlášky k aktívnej aj pasívnej účasti:

vyplnením formuláru

na http://abstrakter.detska-chirurgia.sk/

Na základe prihlášok dostane každý účastník podrobný program konferencie pri registrácii, od 1.6.2016 bude k dispozícii na trauma.kdch.sk

Uzávierka prihlášok: 30.4.2016
Registračný poplatok: účastník kongresu - lekár      50 EUR
účastník kongresu - sestra    20 EUR
doprevádzajúca osoba          30 EUR
Poplatok možno uhradiť bankovým prevodom na účet:

Názov:     
Slovenská lekárska spoločnosť, VUB Bratislava - mesto,
Č.ú. 4532-012/0200, VS: 16 1111 012, IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012
prípadne počas registrácie v Hoteli Senec
Registračný poplatok zahŕňa odborný program, kongresové materiály a certifikát o účasti.

Registrácia: recepcia Hotela Senec:     
22. júna 2016   18,00 - 21,00  hod.
23. júna 2016    7,00 - 10,00  hod.
24. júna 2012    7,00 -   9,00  hod.
Uvítací večer: v priestoroch Hotela Senec 22. Júna 2016 od 19.00 hod.
(vinotéka)
Spoločenský večer: 23.6.2010 poobede aktivity – Slnečné Jazerá, Aquapark,
golf v Hrubej Borši (cca 40 EUR/ osoba – www.golfborsa.sk),
večer raut formou garden - party.
Ubytovanie:

objednáva si každý účastník sám:
rezervovaná celá kapacita Hotela Senec.
Podrobné informácie
http://www.hotelsenec.sk/
Mobil: +421 903 756 414

email: rezervacie@hotelsenec.sk
telefón 1: +421 903 756 414, telefón 2:  +421 2 4592 7255
telefón 3: +421 2 4592 7266, fax: +421 2 4592 7277

   
Bližšie informácie:    
MUDr. Ľubomír Sýkora,
Tel.:  +421/2/59371175,
mobil: +421903-488242,
email:  syky.lubomir@gmail.com
MUDr. René Jáger,
Tel.     +421/2/59371171,
mobil. +421911-990280,
email:  rjager24@gmail.com