63. Kongres slovenských a českých detských chirurgov

63. Kongres slovenských a českých detských chirurgov

27. – 29. 9. 2017  Tále  -  Hotel Partizán

Usporiadateľ

  • Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológia a endoskopickej chirurgie
  • Slovenská lekárska spoločnosť
  • OZ Detská chirurgia Slovenska

Témy 

Lekárska sekcia:  

  • Hirschsprungova choroba – diagnostika, liečba, komplikácie a ich riešenie
  • Detská traumatológia
  • Varia

Sesterská sekcia:

  • Varia

Webová stránka kongresu: http://63kongres.detska-chirurgia.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Vedecký sekretár SSDCHTE

Kontakt:

MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie DFNsP LFUK
Limbova 1
833 40 Bratislava
e-mail.: smrekm1@gmail.com
Tel.: 02/59371 348
Mobil.: +421 905451695